27 | 02 | 2024
3,4,5 taseme taastõendamiseks ettevalmistav e-kursus PDF Prindi

 

Lugupeetud e-kursusel osaleja


Eesti Korstnapühkijate Kojal on heameel teatada, et oleme loonud võimaluse osaleda E-kursusel  korstnapühkijatele, kes soovivad minna kutse taastõendamise eksamile.

E-koolitus koosneb 100 küsimusest, mille vastused peab ise leidma vastavast seadusest, määrusest või standardist, mis on lisatud küsimustiku päises.

E-kursus on mugav viis osalemiseks koolitusel, kus ei ole vaja leida vaba päeva oma tiheda töögraafiku kõrvalt ja seda kursust saab läbida omale sobival ajal.

Küsimused on koostatud vastavalt 3,4, ja 5 taseme korstnapühkija kutsestandardile:

• Tuleohutuse seadus

• Küttesüsteemi puhastamise nõuded, siseministri määrus nr. 41

• Seadme ohutuse seadus

• Küttegaasi kasutavale gaasipaigaldisele, selle ehitamisele ja gaasiseadme paigaldamisele ning gaasiballooni ladustamisele ja gaasianuma täitmisele esitatavad nõuded, määrus nr. 87

• Kutsestandard

• EVS 812-3:2018

Eelpoolnimetatud seadusaktid ja muud materjalid on avalikult kättesaadavad. Standardid saab osta Standardikeskusest www.evs.ee.

Küsimused on koostatud selliselt, et küsimus algab lause algusest ja osaleja peab leidma õige koha seadusest, määrusest või standardist ning kirjutama küsimusele vastuse, kuni lause lõpeb punktiga.

Toon näite Tuleohutuse seadusest, kus küsimus on punasega ja vastus rohelisega:

Ahju, kamina või pliidi ning korstna ja ühenduslõõri puhastamise teenust võib kutse–majandustegevusena osutada pädev isik, kellel on korstnapühkija kutsetunnistus.

Kui küsimused on vastatud, siis Word fail tuleb muuta PDF failiks, digiallkirjastada ja saata kursuse korraldajale.

 


Kursusel osalemiseks registreeri palun siin: https://forms.gle/RF2a4xJ5ecqYAu6R7

 

Koja raamatupidaja saadab osalejale arve, mille tasumise järel saadetakse e-postiga kursuse materjalid.

Kursus maksab 180 eurot. Koja liikmele on kursuse maksumus 90 eurot.


Lugupidamisega,

Eesti Korstnapühkijate Koda

 
Värsked uudised
EKK üldkoosolek 12. jaanuaril 2024 Säreveres

Üldkoosolek toimub 12.01.2024 algusega kl 11:00 kuni 14:00 Särevere Kutsehariduskeskuse hallatavas mõisas.

Loe lisa...
Bänner
Bänner
Koda soovitab