Eesti korstnapühkijate eetikakoodeks Prindi

Hea korstnapühkija:

 • Käitub alati viisakalt ja väärikalt
 • Näeb alati puhas ja korrektne välja
 • Kannab alati ametikohuseid täites korstnapühkija ametivormi
 • On oma tegevustes professionaalne ja järgib kehtivat kutsestandardit, õigusakte ning tehnilisi norme
 • Teeb koostööd Päästeameti ja omavalitsustega
 • On nõu ja jõuga abiks teistele korstnapühkijatele
 • Aitab kaasa Eesti korstnapühkijate hea nime ja parema maine kujundamisel
 • Osaleb avalikel  üritustel propageerides korstnapühkimise vajalikkust
 • Tutuvustab korstnapühkijate eetikakoodeksit kõigile korstnapühkijatele


Hea korstnapühkija:

 • EI kahjusta korstnapühkija nime ja väärikust
 • EI esita ametivenna või -õe kohta valeinformatsooni
 • EI laima oma kolleegi

 


MTÜ Eeski Korstnapühkijate Koja eetikakomisjoni koosseis:
Madis Mäe
Siim Parveots
Jürmo Piberman
Rein Rebane
Aivar Sekk

Eetikakomisjoni e-posti aadress: eetikakomisjon[at]korsten.ee

Teenetemärgi taotluse vorm

Eetikakomisjoni põhikiri
Teenetemärgi statuut
Korstnapühkija tööriietuse kandmise kord
Korstnapühkija paraadvormi kandmise kord
Korstnapühkija paraadvormi pükste joonised
Korstnapühkija paraadvormi kolleri joonised
Korstnapühkija riietusest 1938. aastal