20 | 04 | 2024
Eesti korstnapühkijate eetikakoodeks PDF Prindi

Hea korstnapühkija:

 • Käitub alati viisakalt ja väärikalt
 • Näeb alati puhas ja korrektne välja
 • Kannab alati ametikohuseid täites korstnapühkija ametivormi
 • On oma tegevustes professionaalne ja järgib kehtivat kutsestandardit, õigusakte ning tehnilisi norme
 • Teeb koostööd Päästeameti ja omavalitsustega
 • On nõu ja jõuga abiks teistele korstnapühkijatele
 • Aitab kaasa Eesti korstnapühkijate hea nime ja parema maine kujundamisel
 • Osaleb avalikel  üritustel propageerides korstnapühkimise vajalikkust
 • Tutuvustab korstnapühkijate eetikakoodeksit kõigile korstnapühkijatele


Hea korstnapühkija:

 • EI kahjusta korstnapühkija nime ja väärikust
 • EI esita ametivenna või -õe kohta valeinformatsooni
 • EI laima oma kolleegi

 


MTÜ Eeski Korstnapühkijate Koja eetikakomisjoni koosseis:
Madis Mäe
Siim Parveots
Jürmo Piberman
Rein Rebane
Aivar Sekk

Eetikakomisjoni e-posti aadress: eetikakomisjon[at]korsten.ee

Teenetemärgi taotluse vorm

Eetikakomisjoni põhikiri
Teenetemärgi statuut
Korstnapühkija tööriietuse kandmise kord
Korstnapühkija paraadvormi kandmise kord
Korstnapühkija paraadvormi pükste joonised
Korstnapühkija paraadvormi kolleri joonised
Korstnapühkija riietusest 1938. aastal


 
Värsked uudised
Bänner
Bänner
Koda soovitab